Drijvend zonnepark

Bij de gemeente Texel heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van een drijvend zonnepark. Dit project was onderdeel van het grotere project om een energieneutrale openbare verlichting op Texel te realiseren. In de eerste fase van het project hebben we gerealiseerd dat het drijvende zonnepark evenveel energie opwekt als de openbare verlichting van Texel verbruikt.

 

Ik heb dit project gedurende lange tijd opgepakt. Gebruik makend van een regionale en landelijk subsidie heb ik dit project opgezet, de politieke besluitvorming doorlopen, de aanbesteding uitgevoerd tot aan uiteindelijk de realisatie. Daarvoor zijn op het bezinkwaterbassin van de rioolwaterzuivering 927 zonnepanelen gerealiseerd.

 

In een latere fase heb ik de vergroting van het drijvende zonnepark opgepakt. Zowel de opzet, de besluitvorming als de inkoop en uitvoering was ik voor verantwoordelijk. De volledig beschikbare ruimte van het bezinkbassin ligt inmiddels vol met zonnepanelen. Een mooi resultaat!

Gerelateerde projecten
FUELswitch

In 2010 heb ik als projectmedewerker bij de provincie Gelderland gewerkt aan FUELswitch. FUELswitch is een campagne die zich richtte op duurzame mobiliteit. Met als doel om de…

communicatie
mobiliteit
Duurzaamheid gemeente Texel

Van 2014 tot en met 2020 heb ik bij de gemeente Texel gewerkt. Ik heb daar allerlei beleids- en projectmatige zaken op het gebied van energie opgepakt. Om zo een bijdrage te…

beleid
Duurzaam Brummen

Ik heb van 2010 tot 2013 voor de gemeente Brummen gewerkt. Daar heb ik het programma duurzame ontwikkeling opgesteld en meerdere projecten uitgevoerd. Waaronder:

beleid
energie